Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce prywatności.
Zamknij

 
Wiadomości psychiatryczneREDAKTOR NACZELNY dr hab. n. med. Filip Rybakowski


Wiadomości Psychiatryczne - platforma do wymiany doświadczeń i najnowszych wyników badań w dziedzinie psychiatrii.
Czasopismo przygotowane dla specjalistów pragnących pogłębiać swoją wiedzę z zakresu psychiatrii, psychologii klinicznej i neuropsychologii.
Wiadomości Psychiatryczne publikują artykuły poświęcone badaniom podstawowym, problemom klinicznym i terapeutycznym dotyczącym zaburzeń psychicznych. Zawierają prace oryginalne, poglądowe oraz opisy przypadków.
W Czasopiśmie publikowane są również tłumaczenia najbardziej interesujących i poczytnych artykułów zagranicznych opatrzone komentarzami specjalistów zajmujących się podobną tematyką w Polsce.

 

Podziękowania dla recenzentów

  • 20 punktów dla autorów prac,
  • 5 punktów za roczną prenumeratę,
  • 3,89 wg Index Copernicus,
  • 2 punkty MNiSW.

 

     Szanowni Państwo,

        W związku z bardzo dużym rozproszeniem czasopism branżowych w dziedzinie psychiatrii w Polsce i potrzebą ich konsolidacji w celu zapewnienia im właściwego poziomu merytorycznego oraz stałej grupy odbiorców, która pozwoliłaby na ich normalne funkcjonowanie, Elsevier Urban & Partner podjęło decyzję o zawieszeniu wydawania czasopisma Wiadomości Psychiatryczne,  opartego w dużej mierze na przedrukach z naukowej obcojęzycznej prasy medycznej.

 Decyzja ta  jest kontynuacją podjętej w roku ubiegłym naszej globalnej strategii wspierania przez lokalne oddziały Elsevier krajowych (lokalnych) towarzystw naukowo-medycznych, instytutów i uczelni oraz publikacji naukowych będących ich oficjalnymi organami.

 Równocześnie, chcemy Państwa poinformować, że podejmujemy kroki w celu nawiązania bliższej współpracy ze środowiskiem wydawniczym w dziedzinie psychiatrii i nauk powiązanych, z towarzystwami naukowo-medycznymi  oraz wiodącymi instytutami i uczelniami krajowymi, aby wspólnie wypracować strategię rozwoju i poprawy kondycji oraz promocji polskiego dorobku naukowego w psychiatrii i naukach powiązanych, w Polsce i na świecie.

 Sytuacja ta obecnie nie jest łatwa ze względu na zmiany na rynku farmaceutycznym w tej dziedzinie i powstałe w wyniku tego braki w finansowaniu dziedziny oraz z powodu zbyt dużej liczby publikacji, które niekorzystnie wpływają na ogólny poziom merytoryczny całego publikowanego w nich dorobku naukowego.

 Liczymy, że naszą decyzją przyczynimy się do poprawy obecnej sytuacji i zapoczątkujemy nowy kierunek rozwoju – nie w ilości lecz w jakości siła.

 Równocześnie, zachęcamy Państwa do korzystania nadal z naszych publikacji czasopismowych,  książkowych  oraz nowo wdrażanych przez  Elsevier Urban & Partner produktów elektronicznych dla rynku medycznego w Polsce.

  Z poważaniem,

 Ewa Kittel-Prejs

Dyrektor Działu Czasopism
 


Jeśli wyszukasz anat* wtedy wyszukiwarka znajdzie słowa zaczynające się na anat, na przykład anatomia.