Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce prywatności.
Zamknij

 

REGULAMIN

Elsevier Sp. z o.o.

 

Sklep internetowy elsevier.pl działający pod adresem http://www.elsevier.pl (dalej: „Księgarnia Internetowa”) jest platformą prowadzoną przez:
Elsevier Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4 lok. 59
02-796 Warszawa
Tel.: (22) 546 38 20
Fax: (22) 546 38 21

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123635, NIP: 898-001-39-48, o kapitale zakładowym w wysokości 7 023 000,00 zł (dalej: „Spółka”).

ZASADY OGÓLNE:

 • Magazyn czasopism– magazyn prowadzony na zlecenie Elsevier Sp. z o.o. przez Open Partner Matusiak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą we Włocławku, ul.  Rysia 6, a zlokalizowany we Włocławku, ul. Duninowska 9A, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
 • Podmiot realizujący sprzedaż czasopism– Elsevier Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż, natomiast wysyłka jest realizowana przez podmiot zewnętrzny, a jest nim: Open Partner Matusiak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą we Włocławku, ul.  Rysia 6, a zlokalizowany we Włocławku, ul. Duninowska 9A.
 • Koszyk – element Księgarni Internetowej elsevier.pl, umożliwiający Klientowi wybranie i zamówienie towarów, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 • Strona produktowa– strona w Księgarni Internetowej elsevier.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

§ 1
Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem Księgarni Internetowej elsevier.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych zamieszkała lub posiadająca siedzibę na terenie Polski.
 2. Księgarnia Internetowa elsevier.pl realizuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się tylko na terenie Polski.
 3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej elsevier.pl. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany,  a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
 4. W Koszyku, Klient wskazuje:
  (a)    zamawiane produkty;
  (b)    adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
  (c)    sposób dostawy;
  (d)    sposób płatności; oraz
  (e)    (opcjonalnie) kod promocyjny.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Spółka przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. 
 7. Przedmiot zamówienia jest  dostarczony do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
   
 8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.  Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Księgarni Internetowej elsevier.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.elsevier.pl błędnych cen, lub opisów produktów, oraz połączenia przez system informatyczny dwóch lub więcej kodów promocyjnych i cen promocyjnych, jeśli ich regulaminy nie przewidują takiej możliwości.  Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 21 dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 8 poniżej.
 9. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy:
  (a)     loginu i hasła do swojego konta w Księgarni Internetowej elsevier.pl. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta;
 10. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 11. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do sprzedaży czasopism.


§ 2
Ceny produktów

 1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Księgarni Internetowej elsevier.pl  i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Księgarni Internetowej elsevier.pl zamieszczone przy produkcie:
  (a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  (b)    zawierają informacje na temat kosztów przesyłki; (koszty przesyłki są wkalkulowane z cenę produktu)
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Księgarni Internetowej elsevier.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Księgarni Internetowej elsevier.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Promocje i rabaty w Księgarni Internetowej elsevier.pl liczone są od ceny detalicznej brutto.


§ 3
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia dotyczy czasopism, zapłaty można dokonać wykonując przedpłatę (zapłatę przed otrzymaniem przesyłki): przelewem bankowym na konto ING Bank Śląski S.A. 69 1050 0086 1000 0090 3022 5602)(dotyczy tylko i wyłącznie zakupu czasopism).
 2. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
 3. Klient może skorzystać z kodu promocyjnego, otrzymanego od Księgarni Internetowej elsevier.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów promocyjnych dla swoich klientów.
 4. Kody promocyjne posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod promocyjny nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Wartość produktu oraz zamówienia, w którym został użyty kod promocyjny nie będzie mniejsza niż 0,02 złote. Każdy kod promocyjny posiada określoną datę ważności.

§ 4
Fakturowanie

 1. Faktury za zamówione towary są wystawiane są  przez:
  Elsevier Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4 lok. 59, 02-796 Warszawa.


§ 5
Czas realizacji zamówień i opłata za przesyłkę

 1. Przesyłki dostarczane są jedynie przez Pocztę Polską. Czas realizacji oraz wysokość opłaty za dostarczenie przesyłki do klienta wynosi:
 2. Poczta Polska przesyłka zwykła - czas dostawy 2-14 dni (roboczych); nie pobieramy opłaty za przesyłkę – opłata jest wkalkulowana w cenę prenumeraty.
 3. W przypadku płatności kartą płatniczą, po potwierdzeniu zamówienia (dokonaniu autoryzacji transakcji) następuje blokada środków. Pobranie następuje po skompletowaniu przesyłki i wystawieniu faktury, w przypadku niemożności zrealizowania pełnego zamówienia z zablokowanych środków zostanie pobrana tylko należność za publikacje przygotowane do wysyłki, pozostała część zablokowanej kwoty zostaje odblokowana.
 4. W przypadku płatności ePrzelewem, przelew jest natychmiast realizowany.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia potwierdzonego przelewem, zostanie dokonany zwrot nadpłaty na konto Klienta.


§ 6
Warunki reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia.
 2. Wszystkie produkty dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 3. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów.
 5. W przypadku reklamacji czasopism, reklamacje należy składać do Działu Obsługi Klienta: telefonicznie nr tel. 22 546-38-38 w dni robocze w godzinach 9.00 - 16.00 lub e-mail prenumerata@elsevier.com.
 6. W uwzględnionych reklamacjach towar niepełnowartościowy zostanie odebrany na koszt Księgarni Internetowej. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku zwrotów przesyłek bezpośrednich, powstałych z przyczyn Księgarni, tj.: wysłania źle skompletowanego zamówienia, wadliwego egzemplarza, koszty wymiany ponosi Księgarnia, zaś klient w miarę możliwości otrzyma egzemplarz prawidłowy lub pozbawiony wad. Jeśli wymiana publikacji nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Klient otrzyma zwrot równowartości ceny produktu oraz kosztu dostawy.
 8. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 21dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. W przypadku płatności za towar kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.


§ 7
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient dokonujący zakupów w Księgarni Internetowej elsevier.pl może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Księgarni Internetowej elsevier.pl produkt,
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
  w przypadku czasopism - zwracany towar należy odsyłać na adres:

Elsevier Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, lok. 59 02-796 Warszawa na nazwisko Jacek Sołtyk

 1. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub używania publikacji, zwrot nie zostanie przyjęty.
 2. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 8
Zwrot należności Klientom

 1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. W przypadku płatności za towar kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
  Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.


§ 9
Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Księgarni Internetowej elsevier.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Księgarni Internetowej elsevier.pl. 
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Księgarni Internetowej elsevier.pl.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Księgarnię Internetową elsevier.pl.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Elsevier Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-796) przy ul. Migdałowej 4.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 7. Klienci Księgarni Internetowej elsevier.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.


§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Księgarni Internetowej elsevier.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Księgarni Internetowej elsevier.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Księgarni Internetowej elsevier.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 6. Regulamin dotyczy zakupów dokonywanych przez klientów indywidualnych. Klienci instytucjonalni dokonują zakupów na podstawie odrębnych umów, zawartych ze Spółką.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  27 stycznia 2015 r
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie elsevier.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 
Jeśli wyszukasz anat* wtedy wyszukiwarka znajdzie słowa zaczynające się na anat, na przykład anatomia.